Persian Language English Language

بررسی فرصتهای سرمایه‏ گذاری در نشست نمایندگان تام‏ الاختیار مرکز

بررسی فرصتهای سرمایه‏ گذاری در نشست نمایندگان تام‏ الاختیار مرکز مطابق با شیوه‏ نامه مرکز خدمات سرمایه گذاری، جلسات هفتگی نمایندگان مرکز خدمات در روز دوشنبه مورخ 6/6/96 در محل سالن جلسات مرکز خدمات سرمایه‏ گذاری با دستور کار بررسی و تدوین فرصتهای سرمایه‏ گذاری استان برگزار شد. در این جلسه، ضمن معرفی پتانسیل‏های ملی و استانی در حوزه حمل و نقل، فرصتهای سرمایه‏ گذاری حوزه کشاورزی استان نیز ارائه و مورد بررسی قرار گرفت. مطابق با شیوه‏ نامه مرکز خدمات سرمایه گذاری، جلسات هفتگی نمایندگان مرکز خدمات در روز دوشنبه مورخ 6/6/96 در محل سالن جلسات مرکز خدمات سرمایه‏ گذاری با دستور کار بررسی و تدوین فرصتهای سرمایه‏ گذاری استان برگزار شد. در این جلسه، ضمن معرفی پتانسیل‏های ملی و استانی در حوزه حمل و نقل، فرصتهای سرمایه‏ گذاری حوزه کشاورزی استان نیز ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.

اخبار مرتبط بهم

دیدگاه ها ( 0 )

دید گاه جدید

Captcha image

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :