Persian Language English Language

برگزاری دوره آموزشی تامین مالی خارجی و سرمایه گذاری خارجی

برگزاری دوره آموزشی تامین مالی خارجی و سرمایه گذاری خارجی دوره آموزشی تامین مالی خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی یزد برگزار شد. این دوره آموزشی یک روزه با هماهنگی های انجام شده توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری و باهمکاری اتاق بازرگانی یزد و با هدف ارتقای دانش واحدهای اقتصادی استان در زمینه جذب شرکای تجاری، استفاده از منابع تامین مالی خارجی و آشنایی با ادبیات بین المللی در زمینه سرمایه گذارجی خارجی برگزار شد. استقبال خوب بخش های دولتی و خصوصی در شرکت در این دوره آموزشی و سطح رضایت بالا از مطالب ارائه شده از دستاوردهای این دوره بود. لازم به ذکر است این دوره یک روزه ای با تدریس دکتر پیمان مولوی در تاریخ  یازدهم دی ماه 96 در  محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد برگزار شد. 

اخبار مرتبط بهم

دیدگاه ها ( 0 )

دید گاه جدید

Captcha image

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :