Persian Language English Language

برگزاری جلسه نظارت و راهبری پروژه های سرمایه گذاری در حوزه نیروگاه خورشیدی استان یزد

برگزاری جلسه نظارت و راهبری پروژه های سرمایه گذاری در حوزه نیروگاه خورشیدی استان یزد جلسه نظارت و راهبری پروژه های سرمایه گذاری در حوزه تولید برق از انرژی خورشید در مرکز خدمات سرمایه گذاری انجام گرفت. با توجه به ظرفیت محدود پست های برق و اشغال این پست ها توسط متقاضیان ایجاد نیروگاه های خورشیدی و عدم پیشرفت متناسب این طرح ها با برنامه زمان بندی ، جلسه ای با با حضور مدیر کل دفتر هماهنگی اقتصادی استان، معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی دارایی استان، مسئولان شرکت  برق منطقه ای، شرکت توزیع برق استان واداره کل امور اراضی استان در مرکز خدمات سرمایه گذاری انجام گرفت. در این جلسه از 8 متقاضی دارای قرارداد خرید تضمینی که پیشرفت پروژه های آنها کمتر از 50 درصد بود دعوت آمد تا در مورد دلایل عدم پیشرفت پروژه ها توضیح ارائه دهند. مسائلی چون تامین مالی داخلی و خارجی پروژه ها، نقل و انتقال پول و مشکلات موجود با برخی ادارات و سازمانهای متولی از مهم ترین مشکلات سرمایه گذاران بود. قرار شد این شرکت ها برنامه زمان بندی خود را برای ادامه کار به شرکت برق منطقه ای اعلام کنند تا امکان نظم بخشی به بخش خورشیدی استان بوجود آید

اخبار مرتبط بهم

دیدگاه ها ( 0 )

دید گاه جدید

Captcha image

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :