Persian Language English Language

احصای فرصت های سرمایه گذاری استان یزد به تفکیک شهرستان

احصای فرصت های سرمایه گذاری استان یزد به تفکیک شهرستان با نظر فرمانداران شهرستان های ده گانه استان یزد لیست فرصت هاس هر شهرستان احصا گردید فرمانداران شهرستان های استان یزد با حضور در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان به ارائه فرصت های سرمایه گذاری شهرستان خود پرداختند. استفاده از ظرفیت های هر منطقه و داشتن نگاه منطقه ای با استفاده از پتانسیل های هر شهرستان از عمده ترین ملاک های احصای این فرصت ها بوده است. هم اکنون این فرصت ها در وبسایت مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد در بخش فرصت ها به تفکیک شهرستان قابل دسترس است(http://investinyazd.ir/fa/invest-opp). لازم به ذکر است لیست فرصت های هر شهرستان علاوه بر فرصت های شاخص استان - که طی فایل فشرده در اختیار علاقه مندان قرار داده شده است- تهیه شده است. علاوه بر این فرصت های استان به زبان انگلیسی نیز  در بخش انگلیسی وبسایت قابل دستیابی است. (http://investinyazd.ir/en/Investment_Top_EN.html).

اخبار مرتبط بهم

دیدگاه ها ( 0 )

دید گاه جدید

Captcha image

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :