Persian Language English Language

استاندار یزد بر شكوفایی فرصت های سرمایه گذاری حوزه شهرداری ها تاكید كرد

استاندار یزد بر شكوفایی فرصت های سرمایه گذاری حوزه شهرداری ها تاكید كرد استاندار یزد با بیان اینکه حوزه شهرداری ها دریایی از فرصت های سرمایه گذاری است؛ بر شکوفایی و استفاده از این فرصت ها در راستای توسعه و رونق اقتصادی تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، محمد علی طالبی در یازدهمین نشست نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو مرکز خدمات سرمایه گذاری افزود: اقدامات خوبی برای شناسایی و تدوین فرصت های سرمایه گذاری در این بخش توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری انجام شده که قابل تقدیر است.وی گفت: توانمندی های خوبی در این حوزه وجود دارد و باید زمینه ورود سرمایه گذاران به این بخش را فراهم کرد.وی صدور مجوزهای سرمایه گذاری " بی نام " در حوزه شهرداری ها را اقدامی موثر برای جلب و جذب سرمایه گذاری در این حوزه عنوان کرد و گفت: باید این سیاست  در سایر بخش ها نیز اجرایی شود.وی اقدام برای پهنه بندی سرمایه گذاری را کاری ماندگار توصیف کرد و بر تسریع در تعیین تکلیف واگذاری زمین به رده های  شغلی تاکید کرد و گفت: باید زمین های که برای طرح های سرمایه گذاری واگذار می شود در چارچوب طرح مدون باشد و ساماندهی شود.رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان گفت: باید هرچه سریعتر پهنه بندی ها و به طور مثال صنایع آلاینده مشخص و بر اساس آن زمین واگذار شود و سال آینده نباید در واگذاری زمین برای طرح های سرمایه گذاری ابهامی وجود داشته باشد.وی حذف قوانین مخل فضای کسب و کار را گامی مهم در جهت رشد سرمایه گذاری و رفع محدودیت ها در صدور مجوز های سرمایه گذاری بیان کرد و اظهار داشت: تهیه اطلس سرمایه گذاری استان، نمایی شفاف از فرصت های سرمایه گذاری را به سرمایه گذاران ارائه می کند.استاندار یزد بر کاهش بروکراسی اداری در فرآیند صدور مجوزهای سرمایه گذاری تاکید کرد و گفت: علی رغم مشکلات و محدودیت ها، زمینه برای ورود سرمایه گذاران در استان فراهم است و ما باید تلاش کنیم برنامه ها و سیاست ها به خوبی اجرایی شود.

اخبار مرتبط بهم

دیدگاه ها ( 0 )

دید گاه جدید

Captcha image

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :