Persian Language English Language

استاندار در نشست سرمایه گذاری استان مطرح کرد: صدور مجوزهای بی‌نام، رویکرد اصلی جذب سرمایه گذاری در سال۹۹

استاندار در نشست سرمایه گذاری استان مطرح کرد:  صدور مجوزهای بی‌نام، رویکرد اصلی جذب سرمایه گذاری در سال۹۹ استاندار یزد با اشاره به طولانی و کلافه کننده بودن بروکراسی اداری برای سرمایه گذاران عنوان کرد: به همین دلیل در حوزه هایی که فرصت سرمایه گذاری وجود دارد مجوز بی نام صادر می کنیم تا پس از ورود سرمایه گذار، بلافاصله و بدون دغدغه از بروکراسی طولانی اداری، کار اجرایی آغاز شود. به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، «محمد علی طالبی» در نشست "سرمایه گذاری نمایندگان تام الاختیار دستگاه های اجرایی عضو مرکز خدمات سرمایه گذاری استان" که با حضور نمایندگان دستگاه ها در محل مرکز خدمات سرمایه گذاری برگزار شد، با اشاره به اینکه یکی از اقدامات در حال اجرا در حوزه سرمایه گذاری تهیه اطلس سرمایه گذاری  است، افزود: این اطلس نمایی شفاف از فرصت های سرمایه گذاری را به سرمایه گذاران ارائه و فرصت های سرمایه گذاری را به دستگاه ها ارائه می کند.استاندار با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه سرمایه گذاری حوزه شهرداری ها گفت: شهرداری های استان دریایی از فرصت های سرمایه گذاری هستند و باید استفاده از این ظرفیت در دستور کار  مسئولان امر قرار گیرد.وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم بررسی وضعیت واگذاری زمین در استان، تاکید کرد: چارچوب هایی در این زمینه مشخص شده و بر این اساس در سال 99 تا تعیین تکلیف نوع سرمایه گذاری در پهنه ها، از واگذاری زمین خودداری می شود.طالبی با اشاره به اینکه برای صدور مجوز سرمایه گذاری نباید محدودیتی وجود داشته باشد، افزود: این محدودیت ها فقط در شرایط خاص و در صورت عدم موافقت دستگاه هایی همچون محیط زیست و آب منطقه ای اعمال شود.استاندار با اشاره به کلافه کننده بودن بروکراسی اداری برای سرمایه گذاران عنوان کرد: صدور مجوز بی نام و آماده سازی زمینه ها برای ورود بی دغدغه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری از جمله اقدامات موثر برای حذف بروکراسی اداری بوده که در شهرداری ها انجام شده و باید در دیگر دستگاه ها نیز اجرا شود.

اخبار مرتبط بهم

دیدگاه ها ( 0 )

دید گاه جدید

Captcha image

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :