Persian Language English Language

به دنبال انتشار فراخوان کاملی از مجوز های بی نام صادره در استان برای جذب سرمایه گذارن ملی و استانی هستیم/ دستگاه ها تا 10 روز آینده مجوزهای بی نام مورد نیاز حوزه خود را صادر کنند

به دنبال انتشار فراخوان کاملی از مجوز های بی نام صادره در استان برای جذب سرمایه گذارن ملی و استانی هستیم/ دستگاه ها تا 10 روز آینده مجوزهای بی نام مورد نیاز حوزه خود را صادر کنند استاندار یزد با بیان اینکه صدور مجوزهای بی نام یکی از اقدامات خوب صورت گرفته در حوزه سرمایه گذاری و اشتغال استان بوده و با تاکید بر صدور مجوزهای بی نام توسط دستگاه ها مسئول طی 10 روز آینده، گفت: با این اقدام، می توان فراخوان کاملی از مجوز های صادره در استان را به صورت ملی و استانی منتشر کنیم تا ظرفیت های سرمایه گذاری استان معرفی و افراد علاقمند، در استان سرمایه گذاری کنند. به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، دکتر طالبی در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان یزد که با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری و اعضای شورا در سالن کوثر استانداری برگزار شد، با اشاره به طرح توسعه روستایی شهرستان خاتم و پهنه ای که بدین منظور در این شهرستان به تصویب رسیده است، گفت: با توجه به اینکه این طرح ها مستلزم توجه مستمر هستند باید ضمن ارائه گزارشی از روند اجرایی پهنه در کارگروه اشتغال، ارزیابی از فرآیند اجرای آن داشته باشیم تا بتوانیم از تجربه ی اندوخته شده در این مسیر، برای سایر شهرستان ها و روستای استان بهره ببریم.وی صدور مجوزهای بی نام را یکی از اقدامات خوب صورت گرفته در حوزه سرمایه گذاری و اشتغال استان دانست و اظهارداشت: در این راستا لازم است سرمایه گذاری ها در چارچوب مجوزهای بی نام صادر شده، در اولویت قرار گیرد و دستگاه های اجرایی از صدور مجوزهای بی نام مشابه خودداری کنند.دکتر طالبی با تاکید بر صدور مجوزهای بی نام توسط دستگاه ها مسئول طی 10 روز آینده، گفت: با این اقدام، می توان فراخوان کاملی از مجوز های صادره در استان را به صورت ملی و استانی منتشر کنیم تا ظرفیت های سرمایه گذاری استان معرفی و افراد علاقمند، در استان سرمایه گذاری کنند.استاندار یزد با بیان اینکه فرآیند صدور مجوزهای بی نام در استان باید مستمر بوده و محدود به مجوزهای صادرشده کنونی نباشد، خاطرنشان کرد: شاید موارد جدیدی منطبق بر رویکردهای توسعه ای استان در زمینه صنایع کم آبخواه، تولید محصولات پربازده و منطبق بر شرایط زیست محیطی استان و سند آمایش استان پیش آید، لذا باید با مجوزهای بی نام در چنین حوزه هایی صادر شود تا آمادگی سرمایه گذاری در این حوزه ها را داشته باشیم.

اخبار مرتبط بهم

دیدگاه ها ( 0 )

دید گاه جدید

Captcha image

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :