معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در استان یزد : ایران ظرفیت بسیار بالایی برای جذب سرمایه گذاران خارجی دارد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت : ایران باتوجه به ذخایر گسترده معدنی، گاز و نفت، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و نیروهای انسانی متخصص ظرفیت بسیار بالایی برای جذب سرمایه گذاران خارجی دارد.

ادامه مطلب