Persian Language English Language

فرصت های سرمایه گذاری شهرستان های استان یزد

سرمایه گذاری از مهمترین دغدغه مسئولان اقتصادی و اجرایی  در مناطق مختلف استان یزد می باشد و آنها در این رابطه تلاش هایی را انجام داده و در برنامه خود قرار داده اند.

ادامه مطلب

معاون استاندار یزد : اتخاذ تصمیم های هدفمند برای اجرای طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری در استان یزد

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی یزد،  " علی زینی وند " روز دوشنبه در نشست نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو مرکز خدمات سرمایه گذاری استان افزود: توجه به پروژه های بزرگ اقتصادی و سرمایه گذاری از جمله راهبردی های اساسی استان است و هم اینک فعالیت ها در حوزه های مختلف از جمله آب، منطقه آزاد، ویژه اقتصادی به سرعت در

ادامه مطلب

فرصت های سرمایه گذاری شهرستان میبد بررسی شد

در نشست روز دوشنبه نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی عضو مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد، فرصت های سرمایه گذاری های پیش رو و تدوین شده شهرستان میبد بررسی شد.

ادامه مطلب

معاون اقتصاد و دارایی یزد: 6 پروژه سرمایه گذاری یزد در هیات سرمایه گذاری خارجی کشور بررسی شد

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: در اولین نشست هیات سرمایه گذاری خارجی کشور در سالجاری، شش پروژه سرمایه گذاری استان مطرح و بررسی شد.

ادامه مطلب

معاون استاندار یزد: سرمایه گذاری های داخلی در یزد همسو با سرمایه گذاری خارجی مورد حمایت است

معاون اقتصادی استاندار یزد با اشاره به اینکه سرمایه گذاری خارجی تابع شرایط بین المللی است بر تلاش بیشتر متولیان امور برای جذب سرمایه گذاری های داخلی تاکید کرد و گفت: سرمایه گذاری داخلی همسو و در کنار بخش خارجی مورد توجه و حمایت استان است.

ادامه مطلب

برگزاری جلسه نظارت و راهبری پروژه های سرمایه گذاری در حوزه نیروگاه خورشیدی استان یزد

جلسه نظارت و راهبری پروژه های سرمایه گذاری در حوزه تولید برق از انرژی خورشید در مرکز خدمات سرمایه گذاری انجام گرفت.

ادامه مطلب

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :