bg_image

باسمه تعالی

اطلاع‌رسانی در خصوص بهره‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی از مشوق ورود موقت خودرو

در اجرای تصویب‌نامه شماره 15057/ت56378هـ مورخ 20/2/1399 هیأت وزیران

 

به اطلاع کلیه سرمایه‌گذاران خارجی محترم دارنده «مجوز سرمایه‌گذاری خارجی» که نسبت به ورود و ثبت سرمایه نزد این سازمان اقدام نموده‌اند می‌رساند که در صورت تمایل به ورود موقت خودرو سواری موردنیاز خود در اجرای تصویب‌نامه یادشده بالا، می‌توانند نسبت به تکمیل فرم پیوست و تحویل آن به دبیرخانه سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و یا مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌های سراسر کشور اقدام فرمایند.

بدیهی است مراتب پس از بررسی‌های لازم و احراز شرایط به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال و از آن سازمان قابل پیگیری خواهد بود.

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران