فراخوان احداث نیروگاه تولید پراکنده

شرکت توزیع برق استان یزد در نظر دارد در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در احداث و توسعه مولدهای مقیاس کوچک و همچنین بهره‌گیری هر چه بیشتر از مزیت‌ مولدهای مقیاس کوچک در مناطق مختلف استان (اردکان ۳ مگاوات، مروست ۲ مگاوات و ابرکوه ۱ مگاوات) احداث نیروگاه در مناطق یاد شده به سرمایه‌گذار واجد شرایط واگذار نماید، لذا از شرکت‌های علاقه‌مند که تجربه و توان مالی جهت احداث مولد مقیاس کوچک دارند دعوت به عمل می‌آید، به سایت شرکت توزیع نیروی برق استان یزد به نشانی www.yed.co.ir/DG مراجعه و اسناد فراخوان دریافت و تکمیل نمایند و حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۳:۳۰) روز چهارشنبه مورخ ۱۲/ ۵/ ۱۴۰۱ به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان یزد واقع در بلوار منتظر قائم ارسال یا تحویل نمایند. لازم به ذکر است پس از ارزیابی اسناد، از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید. در ضمن به مدارک و اسناد فاقد امضاء، مخدوش، غیرمستند، و مدارکی که بعد از انقضاء مهلت قید شده ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط