سیمای اجتماعي و فرهنگي استان

  • -
  • +

ويژگي‌هاي فرهنگي

استان يزد از سرزمين‌هاي قديمي و تاريخي است كه از ديرباز درميان استان‌هاي قديمي و بزرگ فارس، اصفهان، كرمان و خراسان قرار داشته و در ادوار تاريخي از معابر و گذرگاه‌هاي مهم (طريق الرضا يا جاده ولايت مسير عبور حضرت امام رضا (ع) و جاده ابريشم) محسوب گرديده است. فرهنگ، آداب و آيين‌هاي ملي و مذهبي مردمان يزد به‌علت واقع شدن در مركز ايران و مصون بودن از هرگونه تهاجم خارجي، دست‌نخورده باقي‌مانده وسخت كوشي و تلاش ، مهمان‌دوستي و خونگرمي آنان زبانزد خاص و عام است. حفظ و پايبندي به سنت‌ها و ارزش‌هاي رايج ديني و ملي و اشتياق همگاني نسبت به پايبندي به اين ارزش‌ها و سنت‌ها ويژگي بارز مردمان اين سرزمين است. سادگي و بي‌پيرايگي همراه با روحيه قناعت و صرفه‌جويي و پايداري در مقابل محدوديت‌هاي طبيعي و همزيستي مسالمت‌آميز با كوير از ديگر ويژگي‌هاي مردم به حساب مي‌آيد.

پايبندي به ارزش‌هاي ديني باعث گرديده است كه يزد را كه چون نگيني در محاصره مناطق كويري و بياباني خودنمايي مي‌كند به دارالعباده شهرت يابد. اين ويژگيها باعث گرديده است تا استان همواره بعنوان كانون امنيت پايدار بويژه از نگاه ايرانيان و كار آفرينان و سرمايه گذاران مورد توجه خاص قرار گيرد.