Persian Language English Language

رتبه سوم استان یزد در رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار

رتبه سوم استان یزد در رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار استان یزد در طرح ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران انجام شده است توانست رتبه سوم را در در رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار در سال 1398 کسب نماید. پارلمان بخش خصوصی کشور با هدف بهبود مستمر محیط کسب و کار، عملکرد سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌ و کار را از طریق اجرای طرح نظرسنجی از فعالان اقتصادی، مورد ارزیابی قرار داده است. این طرح در راستای اجرای ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار انجام شده است. در این آمارگیری عملکرد دستگاه‌های استانی و ملی در ارتباط با «بهبود محیط کسب وکار»،«تسهیل در فرآیندهای اداری و صدور مجوزها»،«رسیدگی به موقع و عادلانه به شکایات» و«نحوه رفتار کارکنان سازمان‌های مزبور با فعالان اقتصادی» مورد سنجش قرار گرفته و امتیاز عملکرد هر یک از دستگاه‌ها در مقیاس یک تا ۱۰ تعیین شده است. مطابق شیوه امتیاز دهی در این طرح امتیاز یک به معنی رضایت کامل از عملکرد دستگاه و امتیاز ۱۰ به معنی عدم رضایت می باشد. بر اساس نتایج طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال 1398 که از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران منتشر شده، شاخص ملی این طرح به عدد 4.47 رسیده که در مقایسه با نمره 5.2 سال 1397، نشان‌دهنده بهبود رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار است.بررسی جزئیات طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال 1398 نشان می‌دهد فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این طرح، به ترتیب از سه دستگاه اصلی «سازمان بهزیستی»، «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی» و «سازمان ملی استاندارد ایران» بیشترین میزان رضایت را داشته‌اند.در مقابل، مشارکت‌کنندگان در طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال 1398، به ترتیب سه دستگاه اصلی «بانک مرکزی»، «شهرداری‌ها» و «سازمان تأمین اجتماعی» را بدترین دستگاه‌ها مرتبط با محیط کسب‌وکار و حائز کمترین میزان رضایت اعلام کرده‌اند.بر اساس نتایج طرح به تفکیک بخش‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد در سال 1398، میزان رضایت فعالان اقتصادی در بخش کشاورزی از عملکرد دستگاه های اجرایی در مقایسه با رضایت فعالان اقتصادی در بخش‌های خدمات و صنعت، بهتر ارزیابی شده است.در بین اعضای اتاق‌های سه‌گانه نیز، اعضای اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی به ترتیب بیشترین میزان رضایت را از عملکرد دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده‌اند.همچنین در بین 44 دستگاه اجرایی، سازمان و نهاد مورد پرسش در طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال 1398، سه دستگاه اجرایی «سازمان انرژی اتمی»، «مرکز آمار ایران» و «سازمان بهزیستی کشور» به ترتیب به‌عنوان دستگاه‌هایی که کمترین میزان ارتباط کاری با فعالان اقتصادی دارند، معرفی شده‌اند. در مقابل، نتایج نشان می‌دهد سه دستگاه اجرایی «بانک‌های دولتی»، «سازمان امور مالیاتی» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» به‌عنوان دستگاه‌هایی ارزیابی شده‌اند که بیشترین ارتباط کاری با فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این طرح را داشته‌اند.وضعیت رضایت فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال 1398 به تفکیک استان نشان می دهد دستگا ههای اجرایی در سه استان خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و  یزد، به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را جلب نمود ه اند و در مقابل دستگا ههای اجرایی در سه استان  تهران، خراسان شمالی و اصفهان کمترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داد هاند.

اخبار مرتبط بهم

دیدگاه ها ( 0 )

دید گاه جدید

Captcha image

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :