Persian Language English Language

آگهی دعوت سرمایه گذاران برای احداث نیروگاه کوچک مقیاس

آگهی دعوت سرمایه گذاران برای احداث نیروگاه کوچک مقیاس شرکت برق منطقه ای استان یزد از سرمایه گذاران برای احداث نیروگاه های کوچک مقیاس دعوت مینماید متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی به سایت این شرکت به آدرس www.yrec.co.ir مراجعه و تا تاریخ 31 شهریور 1400 مدارک خود را تکمیل نمایند.

اخبار مرتبط بهم

دیدگاه ها ( 0 )

دید گاه جدید

Captcha image

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :