Persian Language English Language

مهلت فراخوان ثبت نام متقاضیان مجوزهای سرمایه گذاری بی نام استان یزد تمدید شد

مهلت فراخوان ثبت نام متقاضیان مجوزهای سرمایه گذاری بی نام استان یزد تمدید شد مهلت فراخوان ثبت نام متقاضیان مجوز های سرمایه گذاری بی نام استان یزد با تصمیم اعضای کارگروه اعتبار سنجی و تشخیص واگذاری مجوزهای بی نام استان به مدت 20 روز کاری  از تاریخ 27 مهرماه 1400 تمدید شد. اطلاعات کامل فراخوان در ورودی سایت  مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد قرار دارند و متقاضیان میتوانند ضمن مطالعه مجوزهای بی نام درخواست خود را از طریق فایل طراحی شده به آدرس ایمیل مرکز ارسال نمایند.

اخبار مرتبط بهم

دیدگاه ها ( 0 )

دید گاه جدید

Captcha image

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :

سایت گردشگری

ورود به سایت گردشگری مجازی :