یزد، خیابان امام خمینی (ره) - بعد از خیابان مسجد جامع - ساختمان مالیه