نخستین نشست سرمایه گذاری استان یزد در سال 1402 با حضور استاندار و نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو مرکز خدمات سرمایه گذاری در محل استانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و د ارایی یزد در این نشست در خصوص آخرین وضعیت کیف سرمایه گذاری (بسته اجرایی سرمایه گذاری در استان) انعقاد تفاهم نامه سرمایه گذاری مصوب دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان گزارش ارایه شد.

همچنین در این نشست لزوم تامین زیر ساخت های سرمایه گذاری از جمله آب، برق، گاز و جاده در استان به ویزه مناطق کمتر برخوردار به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار مورد تاکید قرار گرفت.

در این کیف بیش از 50 فرصت سرمایه گذاری استان برای جذب سرمایه گذاری در استان در افق بلند مدت تدوین، هدف گذاری و برنامه ریزی شده است.همایش بورس و بازار سرمایه در یزد برگزار می شود.

پست های مرتبط