bg_image
مراحل ثبت سرمایه خارجی

الزامات قانونی:

  •  مواد (1) و  (11) قانون شامل تعريف انواع سرمايه خارجي
  • 5 فصل قانون شامل مواد  (11) تا (18)  ناظر بر پذيرش، ورود و خروج سرمايه خارجي
  • فصل (5) آيين نامه شامل ماده (21) در دو بخش همراه با چهار تبصره در خصوص

انواع سرمايه خارجي  :

بر اساس تعاريف مندرج در مواد (1) و(11) قانون و مطابق با تعاريف بين‌المللي انواع سرمایه خارجی شامل موارد ذیل می‌ باشد:

  1. نقد:

– حواله‌هاي بانكي

  1. غیر نقد :
  • كالا : شامل ماشين‌آلات و تجهيزات، مواد اوليه، ابزار و قطعات يدكي  و..
  • انتقال تكنولوژي: حق اختراع،‌دانش فني، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي

 

  1. ساير موارد مجاز با تصويب هيات دولت عبارتند از پرداخت‌های نقدی سرمایه‌گذار خارجی در خارج از کشور مرتبط با پروژه (هزینه لابراتوارها، طراحی‌ها، مطالعات و تحقیقات، پیش پرداخت‌ها و …..)

شرایط ثبت انواع سرمایه خارجی:

الف)اورده نقدی: موضوع تبصره بند الف-2 ماده (21) آئین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی:

1. آورده نقدی وارده از طریق بانک‌ها و صرافی‌های بانک‌ها:

مقتضی است جدول (1)توسط بانک‌ عامل تکمیل و مستقیما در سربرگ بانک‌ به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گواهی گردد.

2. آورده‌های نقدی وارده از طریق اظهارنامه ارزی (ارزهمراه مسافر): در این خصوص مقتضی است اصل اظهارنامه ارزی (در مواردی که ارز در بانک تبدیل به ریال نشده باشد) به همراه تصویر فیش بانکی واریز ارز و یا معادل ریالی آن (نهایتا تا 2 روز کاری از تاریخ اظهارنامه) به حساب شرکت سرمایه‌پذیر به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ارائه گردد.

3. سرمایه‌گذاری مجدد )سود قابل انتقال سرمایه گذار خارجی( : بر اساس ماده (29) آيين‌نامه سرمايه‌گذار خارجي در صورت تمايل مي‌تواند تمام يا قسمتي از مبالغ قابل انتقال ناشي از مواد  (13)، (14) و (15) قانون را با اجازه هيات به افزايش سرمايه‌گذاري خود در همان بنگاه اختصاص دهد و يا پس از طي تشريفات قانوني براي اخذ مجوز سرمايه‌گذاري، صرف سرمايه‌گذاري جديد بنمايد. (مستندات مورد نیاز:     • صورت‌هاي مالي حسابرسي شده دوره مورد نظر • صورتجلسه تصميمات هيات مديره)

 

ب)آورده غیرنقدی:

1. سرمایه غیرنقدی ترخیص‌شده از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران: در صورت صدور برگ سبز گمرک اصل و تصویر پشت و رو برگ سبز گمرکی، تصویر مجوز ثبت سفارش و پروفرمااینویس مربوطه و در صورت عدم صدور برگ سبز گمرک ارائه رسید پروانه الکترونیکی واردات به همراه سایر اسناد فوق‌الذکر

2. موارد وارده به مناطق ویژه اقتصادی و فاقد برگ سبز گمرکی: موضوع بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره 260/24/1/109/1106/178860 مورخ 1387/07/08، مقتضی است طیق مفاد بخش‌نامه مزبور اطلاعات کالاهای وارده در قالب جدول (2) تکمیل و به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران جهت ارائه به کمیته ویژه ارسال گردد.

3. سرمایه غیرنقدی وارده در قالب دانش فنی و خدمات تخصصی: طبق تصوینامه هیات وزیران شماره 20700/ت53461 ه مورخ 1396/02/25 آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری می بایست ثبت تقاضا در سامانه ارزش‌گذاری اقدام گردد. در حال حاضر بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود کمافی‌السابق توسط دستگاه ذیربط انجام خواهد پذیرفت. بر این اساس پس از ورود دانش فنی با تکنولوژی مربوطه به کشور، واحد سرمایه‌پذیر می‌بایست مستندات ورود دانش فنی را به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید تا پس از بررسی و تایید توسط دستگاه ذیربط مراتب اعلام  ثبت دانش فنی به عنوان آورده سرمایه‌گذار خارجی در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام گردد.

ج) در هريك از روش‌هاي خارج از پيش‌بيني قانون، چنانچه اسناد مثبته برون شركتي مؤيد پرداخت‌هاي سرمايهگذار خارجي مرتبط باهزينه‌هاي قابل قبول پروژه ارائه گردد، پس از بررسي‌هاي كارشناسي در صورت تاييد هيات سرمايه‌گذاري خارجي قابليت ثبت خواهد داشت.

جدول (1)  

از بانک …….. شعبه…..

به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران

به درخواست شرکت                                    وصول حواله‌های ارزی با مشخصات زیر گواهی می‌شود :

 

* لازم است گواهی مزبور در سربرگ بانک تحریر شود

                                                                                                                                                                                                امضا و مهر بانک

جدول (2)

ماشين آلات و تجهيرات وارد شده براي خط توليد ………………… در شركت ……………………… از مبدا منطقه ويژه/آزاد………………..