نشست هماهنگی و هم اندیشی ارائه برنامه های حوزه سرمایه گذاری در بخش گردشگری جهت شركت در هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران برگزار شد.

پست های مرتبط