رویداد تخصصی جذب سرمایه گذاری استان با محوریت فناوری های کشاورزی و امنیت غذایی با حضور مدیران هلدینگ کشاورزی بانک پاسارگاد در محل مرکز خدمات سرمایه گذاری استان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، رویداد تخصصی جذب سرمایه گذاری استان با محوریت فناوری های کشاورزی با حضور مدیران هلدینگ کشاورزی بانک پاسارگاد با موضوع ارائه فرصت ها و زمینه های همکاری و مشارکت با هلدینگ کشاورزی بانک پاسارگاد برگزار شد. در این نشست 11 شرکت طرح های سرمایه گذاری خود را ارائه نمودند.

پست های مرتبط