سید احسان خاندوزی در سفر به یزد روز جمعه از مجتمع گردشگری در حال ساخت کارخانه سعادت نساجان یزد بازدید کرد.

سید احسان خاندوزی در سفر به یزد روز جمعه از مجتمع گردشگری در حال ساخت کارخانه سعادت نساجان یزد بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، مدیر این مجتمع در این بازدید گزارشی از وضعیت این واحد گردشگری اقامتی و برنامه های پیش رو بیان کرد. همچنین مهران فاطمی استاندار یزد به اهمیت این مجموعه و نقش آن در آینده یزد در بعد اقتصادی استان اشاره و خواستار مساعدت در حمایت و تخصیص اعتبارات شد. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تشکر از اقدامات انجام شده برای کمک به تحقق اجرای طرح و اولویت قرار دادن آن قول مساعدت داد. کارخانه نساجان سعادت یزد در وسعت بیش از ۵۰ هزار مترمربع عملیات آن سال ۱۳۲۰ شروع شده و قرار است به عنوان بزرگترین هتل کارخانه کشور بازسازی و مرمت شود. همچنین قرار است با رویکرد اقتصادی مجموعه رستوران ها، اقامتگاه و موزه برای استفاده عموم از داخل و خارج کشور در این مجتمع گردشگری مهیا شود. به گفته مسول پروژه به بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان در مرحله اول نیاز است .

پست های مرتبط