۷ طرح اقتصادی و سرمایه گذاری استان یزد با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، این طرح ها شامل نقشه راه سرمایه گذاری و تأمین مالی استان ، سامانه مردمی نظارت بر بازار، کیف سرمایه گذاری استان یزد ، اولین سکوی تامین مالی جمعی استان با مجوز فرابورس ایران و اولین شرکت بیمه زندگی با مرکزیت استان یزد می باشد.
رونمایی از هیأت موسس اولین شرکت تأمین سرمایه (بانک سرمایه گذاری) با مرکزیت استان یزد و رونمایی از کارگزاریبورس و بازار سرمایه با سرمایه گذاری یزدی تباران هم از دیگر طرح هایی است که با حضور وزیر امور اقتصادی و داریی رونمایی شد.
وزیر اقتصاد به منظور دیدار با مدیران و مسوولان اقتصادی بخش های دولتی و خصوصی ، بررسی مسایل و مشکلات این بخش ها و بازید از طرح های اقتصادی و تولید استان یزد به این استان سفر کرده است.

پست های مرتبط