در راستای اجرایی شدن مصوبات مربوط به هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با عنوان استخراج فرصت های سرمایه گذاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در محل مرکز خدمات سرمایه گذاری استان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، سعید نور ایمانی معاون اقتصادی اداره کل ضمن توضیح روند اجرایی مجوزهای بی نام به  ارائه محورهای قابل پذیرش در شهرک الکترونیکی و فناوری اطلاعات پرداخت.

وی ادامه داد با استفاده از امکانات و شرایطی که مجوز های بی نام برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی مهیا می کند و همچنین مشوق های سرمایه گذاری می توان با استفاده از این ظرفیت ها در زمینه سرمایه گذاری های بدون آلاینده قدم محکمی برداشت.

در ادامه شرکت کنندگان در زمینه فرصت های سرمایه گذاری حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دیدگاه ها و نظرات خود را بیان کردند.

پست های مرتبط