قابلیت احراز هویت شخصیت حقوقی با مدیرعاملی اتباع خارجی با هدف تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی مجوزها افزوده شد.

به گزارش شادا، مرکز ملی پایش کسب و کار وزارت اقتصاد، بعد از رونمایی از درگاه ملی کسب و کار، طی فرآیندهای مختلف اقدام به بروزرسانی و تعریف قابلیت های جدید جهت تسهیل صدور مجوزها برای متقاضیان در این درگاه کرده و اکنون نیز در راستای بهینه سازی و تسهیل در روند استفاده از درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار، برای ثبت نام و احراز هویت اشخاص حقوقی، قابلیت های جدیدی تعریف و فعال شده است.

براین اساس، احراز هویت شخصیت حقوقی با مدیرعامل اتباع خارجی از طریق دریافت سرویس های احراز هویت از وزارت اطلاعات، شاهکار (مطابقت شماره گذرنامه یا شناسه اختصاصی 12 رقمی با شماره همراه) از سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی و احراز اطلاعات شخصیت حقوقی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میسر شده است.

همچنین، در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار، برای احراز هویت 30 سمت از بالاترین شخصیت های حقوقی از نوع شرکت ها و موسسات غیرتجاری از طریق دریافت سرویس‌های شاهکار (مطابقت شماره گذرنامه یا شناسه اختصاصی 12 رقمی با شماره همراه) از سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی و احراز اطلاعات شخصیت حقوقی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان پذیر است.

پست های مرتبط