نشست سرمایه گذاری استان یزد با حضور استاندار و مسئولان اقتصادی و سرمایه گذاری در محل سالن کوثر استانداری یزد برگزار شد.

استاندار یزد در این نشست با تاکید بر استفاده از روش های نوین تامین مالی طرح های اقتصادی گفت: یکی از برنامه های مهم استان در حوزه سرمایه گذاری ورود به بازار سرمایه است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و د ارایی یزد، مهران فاطمی افزود: اقدامات حوزه بازار بورس باید منجر به تامین مالی پروژه های اولویت دار استان شود.

وی با اشاره به برگزاری اولین همایش بازار سرمایه در استان اضافه کرد: در کنار انجام اقدامات تبیینی، ترویجی باید پروژه هایی جهت سرمایه گذاری سرمایه گذاران اولویت بندی و مشخص شوند.

استاندار یزد با یادآوری تهیه کیف سرمایه گذاری استان در مهلت زمانی مقرر ادامه داد: بسته سرمایه گذاری خارجی نیز با جدیت تهیه و تدوین شود.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی یزد هم در این نشست با ارایه گزارشی از وضعیت سامانه ملی صدور مجوزهای کسب و کار گفت: دستگاههای اجرایی در پاسخگویی به استعلامات و درخواست های متقاضیان کسب و کار، سرعت عمل را در دستور کار خود قرار دهند.

محمد دهقان منشادی با بیان اینکه مهلت قانونی برای پاسخ دستگاههای اجرایی برای صدور مجوز بسته به نوع مجوز بین 15 روز تا حداکثر یک ماه می باشد؛ خواستار پاسخ به موقع به درخواست های ارایه شده در سامانه ملی صدور مجوزها شد و گفت: عدم پاسخگویی به درخواست های متقاضیان کسب و کار، مسایل و مشکلات حقوقی را به دنبال خواهد داشت.

در این نشست آخرین وضعیت اقدامات انجام شده برای برگزاری همایش بازار سرمایه در استان، عملکرد دستگاهها در حوزه سرمایه گذاری در درگاه ملی مجوزها و انعقاد تفاهم نامه سرمایه گذاری استان بررسی شد.

همچنین مدیران دستگاههای اجرایی در این نشست دیدگاهها و نقطه نظرات خود را پیرامون موضوعات یاد شده مطرح کردند.

پست های مرتبط